Ljubljana Festival on the Ljubljanica, 28. 6.-2. 7. 2016