Dorotea Senica, flute
Luka Mitev, bassoon
Lara Hrastnik, harp, 30. 3. 2021